06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle Yükseköğretim Kurulunun 11.02.2023 tarihli açıklaması üzerine Enstitümüz Senatosunca alınan 14.02.2023 tarihli ve 07/2 sayılı karar, Yükseköğretim Kurulunun 17.02.2023 tarihli açıklaması üzerine yeniden görüşüldü.

Değerlendirmeler sonucunda;
1. Tüm akademik ve idari personelimizin mesailerine düzenli olarak devam etmesine,
2. 06.03.2023 tarihinde başlayacak olan 2022-2023 Bahar Döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim (online) yöntemiyle yürütülmesine,
3. Teori ve uygulamadan oluşan derslerin, teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına,  bu derslere ait uygulama kısımlarının ve uygulama derslerinin Nisan 2023 tarihinden sonraya bırakılmasına ve bu derslerin uygulama kısımlarının nasıl yürütüleceğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nisan 2023’te sürece dair yapacağı açıklamaya göre belirlenmesine,
4. Enstitümüz kütüphanesinin, çalışma salonlarının, yemekhanesinin, kantinlerinin, sportif ve kültürel mekânlarının, Yaşam Merkezinin ve tüm imkânlarının açık olmasına ve hizmet vermeye devam etmesine,
5. Öğrencilerimizin talep etmesi durumunda 2022-2023 Bahar Döneminde İYTE Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği’nde kayıt dondurma hakkı için tanımlanan toplam yarıyıl süresini aşmamaları şartı ile kayıtlarının dondurulmasına, ancak deprem bölgesinde yaşayan veya birinci derece akrabaları deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimize söz konusu yönetmelikte kayıt dondurma hakkı için belirlenen toplam süreyi aşmış olsalar bile kayıt dondurma hakkı tanınmasına ve kayıt dondurulan sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,
6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nisan 2023’te sürece dair yapacağı açıklamaya kadar herhangi bir sınavın yapılmamasına,
7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nisan 2023’te alacağı kararlar doğrultusunda yukarıda alınan tüm kararların güncellenebilmesine,
oy birliği ile karar verildi.
Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Saygılarımızla,

İYTE Senatosu