Tezli Yüksek Lisans Başvurusu

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler 

1) Vesikalık fotoğraf (JPG formatında ve en fazla 2 mb boyutunda)

2) ALES/GRE Belgesi

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 75 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi (transkript)) Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

3) Eğitim Bilgileri

Lisans eğitimlerini yurt içinde tamamlamış veya tamamlayacak olan adayların eğitim bilgileri (üniversite adı, bölümü, not ortalaması, not sistemi vb.) online başvuru sırasında YÖKSİS’ten çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. Bu nedenle adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce e-devlet üzerinden YÖKSİS’teki eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bilgilerinde eksiklik ve/veya uyuşmazlık var ise mezun olduğu/olacağı üniversite ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Lisans eğitimlerini yurt dışında tamamlamış veya tamamlayacak olan adaylar bilgilerini sisteme elle giriş yapabileceklerdir.

4) Türkçe veya İngilizce Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript)

Mezun olunan/olunacak olan Yükseköğretim Kurumundan alınmış ıslak imzalı/doğrulama kodu olan e-imzalı veya e-devletten alınan lisans not döküm belgesinin(transkript) online başvuru sistemine pdf (birden çok sayfa ise birleştirilmiş tek bir pdf dosyası) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesi ile başvuran adayların, orijinal not döküm belgelerini (transkriptlerini) ve not döküm belgelerinin (transkriptlerinin) Türkçe veya İngilizce onaylı çevrilerini birlikte tek bir pdf dosyası (tüm sayfalar okunaklı olmalı) olarak başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Lisansüstü programlar için başvurular, haziran ayının ikinci haftası içinde başlayacak olup  24 Haziran 2021 mesai saati sonunda son bulacaktır.

Aşağıdaki linkte belirtilen tezli yüksek lisans programlarının aradığı mezuniyet şartları ile istenilen en az ALES/GRE puan şartını ve ayrıca yukarıda belirtilen diğer şartları sağlayan adayların, online başvuru yapmaları ve istenilen tüm belgeleri eksiksiz ve (var ise barkod, karekod, doğrulama kodu) okunaklı olarak online başvuru sistemine pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Eksik, hatalı veya yanlış evrak yükleyen, başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, en fazla iki yüksek lisans programına başvuru yapabilirler.

Şahsen, posta veya e-posta yoluyla evrak kabul edilmemektedir.

Başvuru ile ilgili sorularınız için telefon numarası: (232) 750 63 62

e-posta: yldrbasvuru@iyte.edu.tr

Önemli not: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gereken veya muafiyet şartını sağlayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir. Detaylı bilgi için https://ydyo.iyte.edu.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu tel: (232) 750 64 00                 e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Alımı Yapacak Tezli Yüksek Lisans Programları ve Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Şartlar için tıklayınız.

Lisansüstü programlara başvurular sona ermiştir.
Lisansüstü programlara başvuru yapmak için tıklayınız.