Lisans Derecesiyle Doktora Başvurusu

Doktora Programlarına (Lisans Derecesi ile) Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler 

1) Vesikalık fotoğraf (JPG formatında ve en fazla 2 mb boyutunda)

2) ALES/GRE Belgesi

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

3) Eğitim Bilgileri (Lisans )

Lisans eğitimlerini yurt içinde tamamlamış olan adayların eğitim bilgileri (üniversite adı, bölümü, mezuniyet ortalaması, not sistemi vb.) online başvuru sırasında YÖKSİS’ten çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. Bu nedenle  başvuru yapmadan önce e-devlet üzerinden adayların  mezuniyet belgelerindeki eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bilgilerinde eksiklik ve/veya uyuşmazlık var ise mezun olduğu üniversite ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. E-devlet üzerinde mezun adaylar mezuniyet belgesini göremiyorlarsa mezun oldukları üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS’e ve e-devlete aktarılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Lisans eğitimlerini yurt dışında tamamlamış olan adaylar bilgilerini online başvuru sistemine elle giriş yapabileceklerdir. Adayların, lisans mezuniyet belgelerini (diploma/geçici mezuniyet belgesi/e-devletten alınan ve kontrol kodu okunaklı olan mezuniyet belgesi) online başvuru sistemine pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

4) Türkçe veya İngilizce Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript)

Mezun olunan Yükseköğretim Kurumundan alınmış ıslak imzalı/doğrulama kodu olan e-imzalı veya e-devletten alınan lisans not döküm belgesinin(transkript) online başvuru sistemine pdf (birden çok sayfa ise birleştirilmiş tek bir pdf dosyası) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Mezun adaylardan e-devletteki not döküm belgeleri ile başvuru yapacak olanların not döküm belgeleri üzerindeki bilgileri kontrol etmeleri ve bilgilerinde eksiklik ve/veya uyuşmazlık var ise veya öğrenim durumu hanesinde mezun olduğu bilgisi yok ise mezun olduğu üniversite ile iletişime geçerek e-devlet üzerindeki not döküm belgesinde gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru yapabilmesi için mezuniyet ortalamalarının 4’lük sistemde en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri ve/veya sisteme eksik sayfalı olarak yüklenen not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesi ile başvuran adayların, orijinal not döküm belgelerini (transkriptlerini) ve not döküm belgelerinin (transkriptlerinin) Türkçe veya İngilizce onaylı çevrilerini birlikte tek bir pdf dosyası(tüm sayfalar okunaklı olmalı) olarak başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Not dönüşüm tablolarını görmek için lütfen tıklayınız.

5) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.

YDS,e-YDS, YÖKDİL İngilizce sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecektir. 2019 yılı sonbahar öncesi YÖKDİL İngilizce sınav puanı veya TOEFL (IBT) sınav puanı ile başvuru yapılması durumunda sisteme elle giriş yapılması ve YÖKDİL ve TOEFL (IBT) belgesinin online başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

6) Niyet Mektubu (Türkçe veya İngilizce)

Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine ilişkin bilgiyi içeren kompozisyonu sisteme pdf formatında yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Lisansüstü programlar için başvurular 02 Mayıs 2023 tarihinde(saat 11.00’de) başlayacak olup, 16 Haziran 2023 tarihinde (saat 17.00’de) son bulacaktır.

Aşağıdaki linkte belirtilen doktora programlarının (lisans derecesi ile) aradığı mezuniyet şartları ile istenilen en az ALES/GRE ve yabancı dil sınav puan şartlarını ve ayrıca yukarıda belirtilen diğer şartları sağlayan adayların, online başvuru yapmaları ve istenilen tüm belgeleri eksiksiz ve (var ise barkod, karekod, doğrulama kodu) okunaklı olarak online başvuru sistemine pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Eksik, hatalı veya yanlış evrak yükleyen, başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, en fazla iki doktora programına başvuru yapabilirler.

Şahsen, posta veya e-posta yoluyla evrak kabul edilmemektedir.

Başvuru ile ilgili sorularınız için telefon numarası:  0232 750 63 62 – 750 6350

e-posta: yldrbasvuru@iyte.edu.tr

 İngilizce Muafiyet İşlemleri: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan başvuru sitemine İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, muafiyet şartını sağlayan ve muafiyet şartını sağlamayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından  başvuru sistemi üzerinden ilan edilecektir.

Hazırlık sınıfı muafiyet şartları için https://ydyo.iyte.edu.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.

İngilizce Muafiyet Sorularınız için:
Yabancı Diller Yüksekokulu Tel: (232) 750 64 00
e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr

Lisansüstü Eğitimde Neden İYTE’yi Tercih Etmelisiniz ?

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Alımı Yapacak Doktora Programları (Lisans Derecesi ile) ve Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Şartlar için tıklayınız. 

Lisansüstü programlara başvuru yapmak için tıklayınız.