Yatay Geçiş

Genel Başvuru Koşulları

1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci olmak.

2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş başvurularında beş yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 65 veya beş yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 149 olması gerekmektedir.

3) Yükseköğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren programları dışındaki programlardan, yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin programa kayıt yaptırabilmeleri için İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıda  yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından en az birini sağlamaları gerekmektedir.

İngilizce Muafiyet Şartları 

  • Yükseköğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS, e-YDS, YÖKDİL  gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (sınava girdiği tarihten itibaren 5 yıldan eski olmayan;YÖKDİL, e-YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 70) başarılı olanlar,
  • İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan en az 84 (IBT) ) başarılı olanlar,
  • En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olduğunu belgeleyen adaylardan, sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde lisansüstü programlara başvuru yapanlar,

 yabancı dilden muaf sayılırlar.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Alacak Lisansüstü Programlar için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı İçin Yatay Geçişle Öğrenci Alacak Yüksek Lisans Programlarının Başvuruları Değerlendirme Yöntemleri için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Yatay Geçişle Öğrenci Alacak Doktora Programlarının Başvuruları Değerlendirme Yöntemleri için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

1) Yatay Geçiş Başvuru Formu

2) 1 adet vesikalık fotoğraf

3) Devam ettiği ve bitirdiği program/programlara ilişkin onaylı not döküm belgesi (transkript)

4)  Yabancı dil sınav sonuç belgesi

İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, e- YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 70 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 84 puan almış olmak gerekmektedir.

5) Güncel tarihli öğrenci belgesi

6) Disiplin suçu olmadığına ilişkin belge ( Halen kayıtlı olduğu kurumdan alınmalıdır.)

7) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş başvuruları için;

 ALES sonuç belgesi (ALES belgesi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)

8) Yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport fotokopisi

9) KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Geçiş Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni (Başvuran tüm adayların  bu formu doldurması ve başvuruda gerekli olan belgeleri ile birlikte Enstitümüze iletmesi gerekmektedir.)

10) KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Süreci Aday Öğrenci Açık Rıza Metni (Başvuran tüm adayların  bu formu doldurması ve başvuruda gerekli olan belgeleri ile birlikte Enstitümüze iletmesi gerekmektedir.)

11) KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Süreci Aday Öğrenci Online Mülakat Açık Rıza Metni (Başvurduğu programda online mülakat yapılacak olan adayların bu formu doldurması ve başvuruda gerekli olan belgeleri ile birlikte Enstitümüze iletmesi gerekmektedir.)

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

Yatay geçiş için başvurular 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup, 30 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır. Başvuru evraklarının eksiksiz olarak aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru evraklarının gönderileceği e-posta adresi: yldrbasvuru@iyte.edu.tr
Tel: (232) 750 6362- 750 6350

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

Sınav jürilerince yapılan değerlendirme sonuçları Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş öğrencilerin Enstitümüze kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar yatay geçiş yaptıkları lisansüstü programdan herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekmektedir. 

KVK Mevzuat Uyarınca Yatay Geçiş Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni için tıklayınız.

KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Süreci Aday Öğrenci Açık Rıza Metni için tıklayınız.

KVK Mevzuat Uyarınca Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Süreci Aday Öğrenci Online Mülakat Açık Rıza Metni için tıklayınız.

Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.