Hakkında

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dalları, verdikleri yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Enstitümüz bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda yetiştirdiği nitelikli bilim insanları ile, bilim ve teknolojinin gelişmesine, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin kurulmasına, ülkemizin eğitimine, kültürel ve sosyal yaşamına, nitelikli çevre ve yapı tasarımına, doğal ve tarihi çevremizin korunmasına katkıda bulunmaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Enstitüye bağlı Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Rektörlük makamı ile eşgüdümlü çalışarak öğrencilerin eğitimleri ile ilgili tüm işlemlerini yürütmektedir .