Hakkında

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, bir devlet üniversitesi olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün akademik birimidir. Eğitim dili %100 İngilizcedir. 1994 yılından günümüze bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmek amacı ile lisansüstü eğitim vermektedir.

Enstitümüz bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda yetiştirdiği nitelikli bilim insanları ile, bilim ve teknolojinin gelişmesine, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin kurulmasına, ülkemizin eğitimine, kültürel ve sosyal yaşamına, nitelikli çevre ve yapı tasarımına, doğal ve tarihi çevremizin korunmasına katkıda bulunmaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Enstitüye bağlı Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Rektörlük makamı ile eşgüdümlü çalışarak öğrencilerin eğitimleri ile ilgili tüm işlemlerini yürütmektedir .