Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler 

1) Vesikalık fotoğraf (JPG formatında ve en fazla 2 mb boyutunda)

2) ALES/GRE Belgesi

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

ALES puanı yerine toplam çalışma günü ile başvuru kabul eden Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların toplam çalışma günü sayılarını gösteren SGK belgelerinin pdf olarak online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Toplam çalışma günü ile başvuran adaylar için değerlendirmede  program için istenilen en düşük ALES puanı ile değerlendirilecektir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 75 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi (transkript)) Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

3) Eğitim Bilgileri

Lisans eğitimlerini yurt içinde tamamlamış veya tamamlayacak olan adayların eğitim bilgileri (üniversite adı, bölümü, not ortalaması, not sistemi vb.) online başvuru sırasında YÖKSİS’ten çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. Bu nedenle adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce e-devlet üzerinden YÖKSİS’teki eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bilgilerinde eksiklik ve/veya uyuşmazlık var ise mezun olduğu/olacağı üniversite ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Lisans eğitimlerini yurt dışında tamamlamış veya tamamlayacak olan adaylar bilgilerini sisteme elle giriş yapabileceklerdir.

4) Türkçe veya İngilizce Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript)

Mezun olunan/olunacak olan Yükseköğretim Kurumundan alınmış ıslak imzalı/doğrulama kodu olan e-imzalı veya e-devletten alınan lisans not döküm belgesinin(transkript) online başvuru sistemine pdf (birden çok sayfa ise birleştirilmiş tek bir pdf dosyası) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri ve/veya sisteme eksik sayfalı olarak yüklenen not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

Türkçe veya İngilizce dışında farklı bir dilde hazırlanmış not döküm belgesi ile başvuran adayların, orijinal not döküm belgelerini (transkriptlerini) ve not döküm belgelerinin (transkriptlerinin) Türkçe veya İngilizce onaylı çevrilerini birlikte tek bir pdf dosyası (tüm sayfalar okunaklı olmalı) olarak başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler 

Lisansüstü programlar için başvurular, aralık ayının ilk haftası içinde başlayacaktır.

Aşağıdaki linkte belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının aradığı mezuniyet şartları ile istenilen en az ALES/GRE puanı ve/veya toplam çalışma günü sayısı şartlarını ve ayrıca yukarıda belirtilen diğer şartları sağlayan adayların, online başvuru yapmaları ve istenilen tüm belgeleri eksiksiz ve (var ise barkod, karekod, doğrulama kodu) okunaklı olarak online başvuru sistemine pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Eksik, hatalı veya yanlış evrak yükleyen, başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, en fazla iki yüksek lisans programına başvuru yapabilirler.

Şahsen, posta veya e-posta yoluyla evrak kabul edilmemektedir.

Başvuru ile ilgili sorularınız için telefon numarası: (232) 750 63 62

e-posta: yldrbasvuru@iyte.edu.tr

İngilizce Muafiyet İşlemleri: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan 18 Ocak 2022-20 Ocak 2022 tarihleri ve arasında başvuru sitemine İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, muafiyet şartını sağlayan ve muafiyet şartını sağlamayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 24 Ocak 2022 tarihinde başvuru sistemi üzerinden ilan edilecektir.

Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program ve/veya Yazılım Mühendisliği Veri Bilimleri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul alanların yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Muafiyet şartlarından en az birini sağlamayan veya İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayanlar için İngilizce hazırlık eğitimi söz konusu değildir.

 İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 25 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan adaylar ve sistem için bilgilendirmeler  YDYO web sayfası duyurularında yayınlanacaktır.

Hazırlık sınıfı muafiyet şartları için https://ydyo.iyte.edu.tr/egitim/ogrenci-islemleri/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.

İngilizce Muafiyet Sorularınız için:
Yabancı Diller Yüksekokulu Tel: (232) 750 64 00
e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Alımı Yapacak Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Şartlar için tıklayınız. 

Lisansüstü programlara başvuru yapmak için tıklayınız.