Misyon – Vizyon

Enstütümüz misyonu; Lisansüstü Eğitim Enstitümüz akademi ve sanayinin güncel ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi lisansüstü programlar hazırlamak ve sürdürmek, programların kalitesini ve yüksek standartlarını sağlamak amaçlı şeffaf, tutarlı, etkin politikalar benimseyerek lisansüstü eğitimde bütünlük, doğruluk ve mükemmelliği gözetmeyi taahhüt etmektir.

Yönetmelik ve kararlar çerçevesinde lisansüstü eğitimin yürütülmesi süreçlerinde pratik, şeffaf ve etik bir yol izleyerek akademik işleyişi sağlamak için lisansüstü öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize destek vermektir.

Enstütümüz vizyonu; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü güçlü etkili ve ileri eğitim programları ile yaratıcılık, inovasyon ve bilgide ileriyi gören, ayrıca bireysel ve toplumsal katılımcı bilince sahip, dünyayı etkileyecek yetenekli liderler mezun ederek lisansüstü eğitimin her alanında mükemmeliyeti ve ulusal öncü olmayı hedeflemektir.