Misyon – Vizyon

Vizyonumuz; Temel araştırmada günceli yakalayabilecek ilerilikte, ulusal endüstriyi destekleyebilecek içerikte ve yeni öğretim üyeleri yetiştirebilecek nitelikte, yüksek standartta tezler, tezlere bağlı yayınlar ve patentler yoluyla, İYTE’yi dünyadaki
örneklerinde olduğu gibi ülkemizin önde gelen araştırma kurumlarından biri olmaktır.

Misyonumuz; Lisansüstü öğrencilerin alanlarında günceli yakalamış, ileri araştırmalar için gerekli bilgi ve beceriyi almış, uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilecek düzeye ulaşmış, değişik disiplin ve alanlarla işbirliğine girebilecek uzmanlığı edinmiş bilim insanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.