Genel Başvuru Koşulları

A. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.

2. ALES/GRE Koşulu

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 75 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi (transkript)) Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

*GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

3. Yabancı Dil Koşulu

Önemli not: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gereken veya muafiyet şartını sağlayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir. Detaylı bilgi için https://ydyo.iyte.edu.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu tel: (232) 750 64 00                 e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Tezli Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Matematik
Şehir Planlama

 Tezli Yüksek lisans programlarına başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.

B. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.

2. ALES/GRE Koşulu

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

ALES puanı yerine toplam çalışma günü ile başvuru kabul eden Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların toplam çalışma günü sayılarını gösteren SGK belgelerinin pdf olarak online başvuru sistemine yüklenmesi gerekecektir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 75 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi (transkript)) Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

3. Yabancı Dil Koşulu

Önemli not: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gereken veya muafiyet şartını sağlayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir. Detaylı bilgi için https://ydyo.iyte.edu.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu tel: (232) 750 64 00                 e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Tezsiz Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Yazılım Mühendisliği ve Veri Bilimleri (Tezsiz, İkinci Öğretim)

 Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.

B. Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu adayların genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekmektedir.

Not dönüşüm tabloları görmek için lütfen tıklayınız.

2. ALES/GRE Koşulu

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

3. Yabancı Dil Puan Koşulu

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.

YDS,e-YDS, YÖKDİL İngilizce sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecektir. 2019 yılı sonbahar öncesi YÖKDİL İngilizce sınav puanı veya TOEFL (IBT) sınav puanı ile başvuru yapılması durumunda sisteme elle giriş yapılması ve YÖKDİL ve TOEFL (IBT) belgesinin online başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Önemli not: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gereken veya muafiyet şartını sağlayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir. Detaylı bilgi için https://ydyo.iyte.edu.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu tel: 0232 750 64 00 e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Doktora Programları

Biyomühendislik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Şehir Planlama

Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.

 

 

C. Yüksek Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.

2. ALES/GRE Koşulu

Başvurulmak istenen programın istediği en az ALES sayısal puanı veya en az GRE General Test Sayısal Puanı (Bu sınavlar 5 yıl geçerlidir)

ALES sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecek ve başvuru değerlendirmelerinde bu bilgiler kullanılacaktır. GRE General Test Sayısal puanı ile başvuru yapılması durumunda ise sisteme elle giriş yapılması ve GRE sınav belgesinin başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir.

GRE-ALES dönüşüm tablosunu görmek için lütfen tıklayınız.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına (yüksek lisans derecesi ile) başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı olarak 75 puan dikkate alınır. Bu adayların yukarıda belirtilen şartları sağladığını belgelendirmesi gerekmektedir. (Mezunlar için diploma, mezuniyet aşamasında olanlar için not döküm belgesi (transkript)) Öğrenci bilgi sisteminden alınan imzasız not döküm belgeleri kabul edilmeyecek ve başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

3. Yabancı Dil Puan Koşulu

Adayların, programa başvuruları esnasında İngilizce dil puanı olarak sınava giriş tarihinden itibaren beş yıldan eski olmayan YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55 puan veya 2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan (IBT) en az 66 puan almış olmaları gerekmektedir.

YDS, e-YDS, YÖKDİL İngilizce sınav sonucu online başvuru sırasında ÖSYM’den çekilecektir. 2019 yılı sonbahar öncesi YÖKDİL İngilizce sınav puanı veya TOEFL (IBT) sınav puanı ile başvuru yapılması durumunda sisteme elle giriş yapılması ve YÖKDİL veya TOEFL (IBT) belgesinin online başvuru sistemine pdf olarak yüklenmesi gerekecektir.

Önemli not: Enstitümüzün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Lisansüstü programlara başvuru sonuçları açıklandıktan sonra sadece programlara kabul alan adaylardan İngilizce muafiyet durumlarına ilişkin bilgi girişi ve belge yüklemesi İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep edilecek olup, İngilizce Seviye Belirleme sınavına girmesi gereken veya muafiyet şartını sağlayan adaylar İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir. Detaylı bilgi için https://ydyo.iyte.edu.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu tel: (232) 750 64 00                e-posta adresi: ydyo@iyte.edu.tr

4. Bilimsel Hazırlık Programı

Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen doktora programlarında bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

Bilimsel Hazırlık Programı Olan Doktora Programları

Biyomühendislik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Şehir Planlama

 

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına  başvuruda gerekli belgeler ve bilgiler için tıklayınız.